Huurvoorwaarden

De huurvoorwaarden van WSC Vlietland

WSC Vlietland hanteert de HISWA algemene voorwaarden voor verhuur van open zeil- en motorboten. Deze liggen ter inzage bij de receptie en zijn te vinden op www.HISWA.nl. Natuurlijk proberen wij de materialen die wij verhuren in een zo goed mogelijke conditie te houden. Jij speelt hier ook een belangrijke rol in. Daarom dient de huurder:

– ‘als een goed huisvader betaamt’ met de materialen om te gaan.
– niet meer personen te vervoeren dan er zitplaatsen zijn.
– alleen aan te leggen op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn.
– een geoefende zwemmer te zijn en over een goede gezondheid te beschikken.
– van een zeilboot over voldoende ervaring in het gehuurde type boot te beschikken.
– van een motorboot of een sloep 18 jaar of ouder te zijn.
– ten allen tijde alcoholvrij te zijn.

Schade die ontstaat tijdens de huurperiode dient door de huurder te worden vergoed. Voor zeilboten en motorboten vragen wij een borg van €50,00. Voor motorboten die langer dan 2 uur gehuurd worden en sloepen wordt een borg van €100,00 gevraagd. Het eigen risico bij schade is €150,00. Bij schade/verlies van onderdelen worden de volgende tarieven in rekening gebracht: peddel € 5,00/zwemvest €30,00.

Voor aanvang van de huur wordt de totale huurtijd bepaald. Het gehuurde dienst uiterlijk bij beëindiging van de huurtijd weer in dezelfde staat aan de verhuurder te worden afgeleverd. Bij overschrijding van de huurtijd kan de verhuurder de extra tijd volgens het geldende 1e uur-tarief verrekenen.

Varen in Vlietland

Schade ontstaat in de meeste gevallen bij varen in te ondiep water: blijf daarom in Vlietland en bij stranden op minimaal 20 meter van de wal. In Vlietland geldt een maximale snelheid van 6 km/uur (loopsnelheid). Je kunt tijdens de huurperiode gratis een zwemvest lenen. Vraag hier gerust naar! Zolang de voorraad strekt.

Annuleren

Reserveringen kunnen tot 10:00 uur de werkdag van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna kunnen wij tot 100% annuleringskosten in rekening brengen.

Indien je meer dan 2 boten gereserveerd hebt, vragen wij een aanbetaling van 25%, met een minimum van €75,00. In dit geval zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
– 1 werkdag van tevoren voor 10:00 uur ’s ochtends ben je het aanbetalingsbedrag verschuldigd.
– Op de dag van reservering ben je 100% van de huursom verschuldigd.
– Op de dag van reservering vanwege extreme weersomstandigheden rekenen wij €25,00 administratiekosten, mits annuleren ter plekke plaatsvindt en in overleg met Vlietland.